ArtEZ Illustration Design

Reisproject 2022

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle, Overijssel

ijdens het reisproject komen tweede- en derdejaarsstudenten los van hun vertrouwde omgeving vanuit de gedachte dat het werken op een andere locatie de kijk op zichzelf en zichzelf als maker én op de wereld verbreedt.

Finals 2022

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle, Overijssel

Ieder jaar studeren zo’n 600 studenten af van onze academies. In hun eindwerk laten zij zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Dit eindwerk presenteren ze aan de