Semesterthema’s

Ieder semester staat er een nieuw thema centraal dat gekoppeld wordt aan alle vaklessen. Zo wordt de student bij illustratie verhaal gevraagd om een serie te maken bij een boek over het betreffende thema en krijgt de student bij illustratie redactioneel de opdracht om iedere dag van de week een krantenartikel met betrekking tot datzelfde thema te voorzien van een beeld. Op die manier leert de student één onderwerp op verschillende wijze te benaderen, zowel inhoudelijk als beeldend. Hierbij wordt beeld-, vorm- en materiaalonderzoek gestimuleerd, evenals het toepassen van de opgedane kennis en inzichten op het individueel onderzoek. 

Lichaam

Van september 2021 tot en met januari 2022 gingen de studenten aan de slag met het semesterthema “Lichaam”. Tweedejaarsstudenten werkten tijdens het vak beeldend onderzoek, samen met gastdocent Roosmarijn Schoonewelle, onder andere vanuit beweging, meditatie en zintuigelijke en innerlijke fysieke gewaarwordingen. Zo maakten de studenten bijvoorbeeld studies waarin zij zich enkel concentreerden op hun reukzin, tast of gehoor, en verkenden ze de fysieke beleving van kleuren. De studies uit de eerste dagen vormden de opstart voor verder onderzoek, waarin de studenten ruimte kregen om zelf verder richting te geven aan hun eigen maakproces.  

Derdejaarsstudenten maakten bij het vak illustratie redactioneel op associatieve wijze werk bij het boek Heuvels van het paradijs, geschreven door Mineke Schipper. Aangezien in de 21ste eeuw mannen nog steeds meer macht hebben dan vrouwen, vroeg Schipper zich af hoe dat verschil in aanzien tussen beide seksen ontstaan is.