Over Illustration Design

“Wij leiden op tot een zelfstandige en ondernemende illustrator met een authentieke beeldtaal en visie; een illustrator die de eigen positie in de maatschappij bepaalt en bewust is van de impact en betekenis van het werk.”

Over de opleiding

Individueel onderzoek Vanaf het begin van de bachelor Illustration Design staat het individueel onderzoek centraal. Dit onderzoek is erop gericht om je inzicht te geven in het vakgebied en in je eigen talenten, fascinaties en (media)voorkeuren. In de loop van de studie komen opgedane inzichten samen en kijk je met nieuwe ogen naar jezelf, je werk en je omgeving. Je profileert je als ondernemende illustrator met een eigen identiteit, een eigen authentieke beeldtaal, visie en motieven; een illustrator die zijn eigen waardevolle positie in de maatschappij bepaalt. Het individueel onderzoek mondt uiteindelijk uit in het examen waarbij je met je afstudeerwerk, stage en scriptie laat zien wat je maakt en waar je voor staat. Welke plaats neem jij als maker in binnen de kunstwereld? Welke impact heeft jouw werk op de maatschappij?

Visie – Binnen de opleiding wordt het belang, de schoonheid en de kracht van illustratie geplaatst binnen de kunsthistorische context, aangevuld met filosofische en theoretische onderbouwing. De maatschappelijke impact van illustratie is in de huidige tijd groot. Illustraties kunnen op een heldere en toegankelijke manier actuele zaken als klimaatverandering, genderproblematiek en discriminatie aan de orde stellen, zoals maatschappelijke ontwikkelingen omgekeerd juist van invloed kunnen zijn op de kunsten. Illustration Design besteedt hier binnen het curriculum aandacht aan. De studenten worden dan ook uitgedaagd om al tijdens de academietijd met hun werk naar buiten te treden door externe partijen en andere disciplines op te zoeken. 

Dit ga je per studiejaar leren

In ieder studiejaar staan steeds dezelfde zeven competenties centraal: creërend vermogen, organiserend vermogen, communicatief vermogen, vermogen tot kritische reflectie, vermogen tot groei en vernieuwing, vermogen tot samenwerken en omgevingsgerichtheid. Het achterliggende doel van het ontwikkelen van deze competenties verschilt per studiejaar: 

Jaar 1 – Omdat het vakgebied breed en veelomvattend is, stimuleren we je om onderwerpen spelenderwijs te onderzoeken, veel te experimenteren en je eigen grenzen te verleggen. Dit studiejaar is erop gericht om je los te laten komen van alles wat je al kan en kent. Je wekt vanuit je eigen fascinaties en interesses door middel van beeld-, materiaal- en vormonderzoek. 

Jaar 2 – In het tweede studiejaar wordt de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en het vertellen van een verhaal steeds belangrijker. Aan het eind van het jaar weet je jouw individueel onderzoek dan ook een inhoudelijke richting te geven door verbindingen te leggen tussen de vaklessen, de projecten en je individueel onderzoek én kan je het onderwerp van jouw individueel onderzoek van verschillende kanten, in een eigen beeldtaal, belichten. 

Jaar 3 – In het derde jaar krijg je steeds meer ruimte om zelf je studie vorm te geven en om een eigen invulling te geven aan het vakgebied illustratie. Naast het verder ontwikkelen en verdiepen van je eigen werk onderzoek je ook de plek van dat werk in relatie tot de praktijk, de markt en de maatschappij. Hoe profileer jij je als maker? 

Jaar 4 – In het vierde jaar initieer je zelfstandig projecten die zijn ontstaan vanuit jouw fascinaties en persoonlijke interesses én die van waarde zijn voor mens, cultuur en maatschappij. Je weet in te spelen op specifieke doelgroepen en bent, met behulp van jouw netwerk, in staat om concepten om te zetten naar een concreet, uitvoerbaar project. 

Een korte animatie over het onderwijsprogramma van Illustration Design, gemaakt door alumna Ellis Tolsma:

PROGRAMMA Illustration Design ArtEZ Zwolle from Illustration Design ArtEZ Zwolle on Vimeo.

Individueel onderzoek

Het individueel onderzoek is een belangrijk onderdeel binnen alle studiejaren van de bachelor Illustration Design. Met het individueel onderzoek leer je een doorlopend werkproces op te starten, te continueren en door te ontwikkelen. Het stimuleert een werkhouding waarmee je vanuit motivatie en een eigen maakkracht aan opdrachten en autonome projecten werkt. 

Van individueel onderzoek naar een illustrator met een eigen identiteit en visie – Het individueel onderzoek van de student mondt uiteindelijk uit in het examen waarbij de student met zijn afstudeerwerk, stage en scriptie laat zien: Dit is wie ik ben, dit is wat ik maak en hier sta ik voor.

Van individueel onderzoek naar een ondernemende illustrator – Binnen het individueel onderzoek krijgt de student steeds meer ruimte om zijn eigen studie vorm te geven. Door de omgang met de daarbij horende vrijheid, verantwoordelijkheid en het noodzakelijke eigen initiatief ontwikkelt de student een werkhouding die hij na zijn afstuderen kan inzetten als ondernemende illustrator.

Van individueel onderzoek naar een illustrator met een waardevolle plek in de maatschappij – Idealiter houdt de student de samenleving een spiegel voor, hij verhoudt zich tot de wereld om hem heen. De student bevraagt (actuele) gebeurtenissen die spelen in de wereld, zowel klein en intiem als ook meer (inter)nationaal, en vertaalt deze op geheel eigen en soms persoonlijke wijze.

Hier werk je naartoe

Autonoom werken – Om je te ontwikkelen tot een illustrator met een specifiek eigen beeldattitude, leer je om bij het uitwerken van een vraag of opdracht altijd te werken vanuit je eigen beleving en kijkwijze. Daarnaast stimuleren we je fantasie en associatievermogen, omdat die belangrijk zijn voor het maken van oprechte en authentieke beelden en verhalen. Deze focus op eigenheid maakt het voor jou als toekomstig illustrator eerder mogelijk eigen projecten te initiëren, maar hoeft het werken in opdracht zeker niet in de weg te staan.

Jouw positie in de maatschappij/beroepspraktijk bepalen – Op diverse manieren, in verschillende mediavormen en op alle mogelijke plekken kun je met je werk de verbeelding van de kijker prikkelen en aanzetten tot denken, actie, spelen, deelname en fantasie. Binnen al deze mogelijkheden onderzoek je hoe jouw werk een weg vindt naar het publiek en welke toegevoegde waarde het werk heeft voor je omgeving. Al studerend werk je als initiator van eigen werk en aan werk in opdracht of in samenwerkingsverband.

Een ondernemende houding ontwikkelen – Als illustrator genereer je je eigen werk. Dat vraagt een ondernemende houding met grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt daarom in de loop van de studie steeds meer ruimte om je eigen opleiding vorm te geven. Daarnaast organiseren we ter inspiratie lezingen en gastcolleges van talentvolle oud-studenten waarbij ‘het leven na de academie’ centraal staat.