Impactweek

Ieder semester wordt er een impactweek georganiseerd. Hierin staat de positionering van de student binnen de kunstwereld en ten opzichte van de maatschappij centraal. Het programma van de impactweek is erop gericht om de student aan te zetten tot zelfreflectie en omgevingsgerichtheid.

Wie ben ik als maker? Wat fascineert mij en wat inspireert mij? Welke impact heeft mijn werk of kan mijn werk hebben op de maatschappij? Welk verhaal wil ik vertellen? Hoe verhoud ik mij tot andere makers binnen de kunstwereld? Hoe definieer ik mijn vakgebied? Deze vragen kwamen onder andere aan bod tijdens de workshop Illustration Research Workshop van Ksenia Kopalova en in de lezing What is illustration: re-defining our practice collectively van Carmen José en Masha Krasnova. 

Naast zelfreflectie wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van de student. Zo wordt de student aangemoedigd om buiten de vertrouwde omgeving van de academie te treden door bijvoorbeeld op eigen initiatief een tentoonstelling naar keuze te bezoeken of door de workshop Indian Visual Storytelling Art door Lipika Bansal bij te wonen, waarbij er werd samengewerkt met kunststudenten uit India. Ook krijgt de student lessen aangeboden, van gastdocenten als Job Wouters en Neil Fortune, die gepaard gaan met aan de beroepspraktijk gerelateerde opdrachten. Vierdejaarsstudenten verplaatsen zich ook al even in het leven na de academie en gaan met alumni van Illustration Design dieper in op de vraag “Wat wil ik bereiken?” en “Waar te beginnen?” en maken een Vision Map waarmee hun langetermijndoelen worden omgezet in concrete, uitvoerbare stappenplannen.