Interdisciplinaire projecten

Illustratie is een breed begrip en gaat veel verder dan een 2D-tekening ter ondersteuning van een tekst. Om dit idee uit te dragen, maken de studenten van Illustration Design middels interdisciplinaire projecten kennis met andere studierichtingen binnen ArtEZ, illustratie-opleidingen die een alternatieve invulling geven aan het begrip “illustratie” en tal van uiteenlopende technieken en presentatievormen, van stop-motion tot performance. 

Groepsportretten met Comic Design en Animation Design

Voor veel studenten van Illustration Design is het een bekend project: de groepsportretten. Uniek aan het project is dat er wordt samengewerkt met de studenten van Animation Design en Comic Design, om zo het interdisciplinaire karakter van de opleiding meteen al in het eerste jaar te versterken. De studenten van de verschillende studierichtingen worden onderverdeeld in groepjes en krijgen allen dezelfde opdracht: maak in één week een houtskoolportret waarin iedereen uit jouw groepje wordt afgebeeld en zorg ervoor dat het portret vragen oproept. Wat is hier aan de hand? 

Escola Massana Barcelona

Ook voor de introductie van het reisproject was het maken van een studiereis al een belangrijk onderdeel van de opleiding Illustration Design. Vaste prik was een bezoek aan Barcelona aan het begin van het derde jaar, en in het bijzonder een bezoek aan Escola Massana Barcelona. 

Ieder jaar opnieuw werkten de studenten van ArtEZ samen met de studenten van Escola Massana Barcelona, een partnerschool van ArtEZ. Daar experimenteerden zij onder andere met druktechnieken in de grafiekwerkplaats, maakten zij samen een expositie of gingen ze aan de slag met animeren. Op die manier kwamen uiteenlopende beeldtalen samen in bijzondere groepsprojecten.