ArtEZ Illustration Design
Lopende

Reisproject 2022

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Rhijnvis Feithlaan 50, Zwolle

ijdens het reisproject komen tweede- en derdejaarsstudenten los van hun vertrouwde omgeving vanuit de gedachte dat het werken op een andere locatie de kijk op zichzelf en zichzelf als maker én op de wereld verbreedt.