Studieprojecten

Het curriculum van de opleiding Illustration Design bestaat grotendeels uit projectonderwijs. Voornamelijk in het tweede en het derde jaar van de opleiding wordt de inhoud van de vaklessen gegeven in de vorm van projecten, die één tot vier weken duren. Een aantal projecten neemt hierbij een speciale plaats in binnen het curriculum, vanwege het interdisciplinaire of internationale karakter ervan, en vanwege de schaal of reikwijdte van het project.